งานที่ต้องการ
No.
     
ตำแหน่งงาน* เงินเดือนที่ต้องการ*
       
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล*  
วันเดือนปีเกิด*    ตัวอย่าง : 2527-04-21 เลขบัตรประชาชน*
อายุ*    ปี    
เพศ* ชาย หญิง สถานภาพ* โสด สมรส หม้าย หย่า
น้ำหนัก* กก. ส่วนสูง* ซม.
สัญชาติ* ศาสนา*
รูปถ่าย   * รองรับ : .jpg, .gif, .png, .bmp และไม่เกิน 1 M
   
  ต้องการถ่ายรูปโดยใช้ Web Camera     Click!!!
(การถ่ายรูปโดยใช้ Web Camera นี้สามารถใช้ได้เฉพาะ Browser บางตัวเท่านั้น ทางระบบขอแนะนำให้ใช้ Firefox)
       
การติดต่อ
เบอร์มือถือ* เครือข่าย*
ที่อยู่ปัจจุบัน*
จังหวัด* รหัสไปรษณีย์
ประเทศ* เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ Facebook
ภูมิลำเนาเกิด*
       
อื่นๆ
ระยะเวลาเริ่มงาน*
สถานะภาพการทหาร* ได้รับการยกเว้น    รอการเกณฑ์ทหาร    ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ความพิการ ไม่พิการ มีความพิการ :
ยานพาหนะ รถยนต์    จักรยานยนต์    อื่นๆ :
ใบขับขี่ รถยนต์    จักรยานยนต์    อื่นๆ :
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์    จักรยานยนต์    อื่นๆ :
สามารถทำงานต่างประเทศ ได้ ไม่ได้    
       
© Copy right 2015 Nissei   Power by  Any System Co.,Ltd.